Toàn cảnh VNews

Khắc phục sự cố mạng tại cảng Cát Lái

16/09/2020, 01:31

Ngày 16/9, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết vừa xảy ra sự cố mạng dữ liệu tại Tân Cảng – Cát Lái, ảnh hưởng đến khâu làm thủ tục của cảng, gây ách tắc trong và ngoài khu vực cảng.