Toàn cảnh VNews

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII

14/10/2020, 22:04

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ (2020 – 2025) đã chính thức khai mạc.