Toàn cảnh VNews

Khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2021

19/04/2021, 07:22

Ngày 18/4, hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2021 đã chính thức khai mạc tại thành phố Bác Ngao (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc). Đây là hội nghị quốc tế lớn trên thế giới đầu tiên được tổ chức dưới hình thức trực tiếp từ đầu năm đến nay.

banner