Toàn cảnh VNews

Khai mạc Hội thi Giảng viên chính trị giỏi khu vực phía Bắc

14/04/2021, 17:17

Ngày14/4, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức khai mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII –khu vực phía Bắc.

banner