Toàn cảnh VNews

Khai mạc Liên hoan phim Rome

16/10/2020, 13:50

Ngày 15/10, Liên hoan phim Rome lần thứ 15 đã chính thức khai mạc tại Italy. Do đại dịch COVID-19, số lượng người tham dự Liên hoan bị hạn chế.