Toàn cảnh VNews

Khánh thành Cụm công trình lưu niệm về Thủ tướng Campuchia

20/06/2021, 18:51

Tỉnh Bình Phước vừa khánh thành Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại huyện Lộc Ninh.

banner