Toàn cảnh VNews

Khó khăn trong phát triển Đảng ở xã vùng cao Hà Giang

06/05/2021, 20:18

Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy những năm qua Đảng bộ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã rất chú trọng đến công tác phát triển Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên ở các xã vùng cao, vùng xa nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều đoàn viên, thanh niên tại các xã khó khăn đã phải đi làm ăn xa nhà, điều này dẫn tới nguồn nhân tố ưu tú ngày càng hiếm, khiến công tác phát triển đảng viên mới tại các xã vùng sâu, vùng cao gặp khó khăn.

banner