Toàn cảnh VNews

Khó khăn trong việc dạy và học trực tuyến lớp 1, lớp 2

24/02/2021, 18:27

Do diễn biến của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã cho học sinh hcoj trực tuyến tại nhà để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đối với lớp 1, lớp 2 cách học này không hề dễ dàng, đối với cả học sinh, phụ huynh và giáo viên.