Toàn cảnh VNews

Khó khăn trong xây dựng NTM nâng cao ở Nam Trực

27/04/2021, 14:01

Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã được công nhận là huyện nông thôn mới vào năm 2018, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, toàn huyện bắt tay ngay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Nam Trực còn gặp không ít những khó khăn vướng mắc.

banner