Toàn cảnh VNews

Không khí tác nghiệp đại hội XIII của Đảng

25/01/2021, 13:22

Ngay từ sáng sớm tại trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng, hàng trăm phóng viên ảnh, truyền hình, báo viết, báo điện tử của rất nhiều cơ quan báo chí trong cả nước đã có mặt tác nghiệp để đưa những dòng tin sớm nhất đầu tiên về Đại hội.