Toàn cảnh VNews

Kiểm soát người về từ vùng dịch bằng đường biển

19/06/2021, 09:24

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh việc giám sát người và phương tiện ra vào thành phố bằng đường bộ, thành phố Đà Nẵng cũng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tàu cá ra vào cảng cá Thọ Quang nhằm ngăn chặn việc đưa người trái phép từ vùng dịch vào địa phương bằng đường biển.

banner