Toàn cảnh VNews

Kiểm tra công tác phòng chống hạn hán tại Ninh Thuận

24/05/2020, 11:15

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận, do tình hình khô hạn diễn ra gay gắt, tỉnh đã công bố cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 3 trên địa bàn toàn tỉnh, riêng 2 huyện Thuận Nam và Thuận Bắc ở cấp độ 4. Trước tình hình đó, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác phòng, chống hạn hán xảy ra trên địa bàn.