Toàn cảnh VNews

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với nhiều cán bộ Phú Yên

24/09/2020, 14:18

Trước tình hình một số cán bộ, đảng viên tự ý phát dọn, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Mỡ và nhiều cán bộ chủ chốt.