Toàn cảnh VNews

Kinh nghiệm phòng lũ của Nhật Bản

21/10/2020, 21:25

Nhật Bản là một đất nước thường chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó có động đất và mưa bão gây ngập lụt. Do đó, từ nhiều năm nay, Nhật Bản đầu tư nhiều nguồn lực cho phòng chống thiên tai, trong đó có hệ thống đê điều và các trung tâm phòng chống thảm họa do nước, nhờ đó giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra.