Toàn cảnh VNews

Kon Tum tuyên truyền bầu cử đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

28/04/2021, 08:44

Tỉnh Kon Tum đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến toàn dân, đặc biệt là người dân đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Từ đó, giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của cuộc bầu cử và có trách nhiệm với lá phiếu của mình.

banner