Toàn cảnh VNews

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021, 17:25

Ngày 22/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

banner