Toàn cảnh VNews

Ký kết giao ước thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ

05/03/2021, 17:54

Sáng ngày 5/4, Thanh tra tỉnh Bình Dương - Cụm trưởng thi đua X đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề "Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả".

banner