Toàn cảnh VNews

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ TT Trump đón Lễ Tạ ơn ở Nhà Trắng

19/11/2020, 21:17

Khác với ba năm trước, năm nay ông Trump và phu nhân sẽ đón Lễ Tạ ơn tại Nhà Trắng, thay vì tới khu nghỉ dưỡng ở Florida như các năm trước - trong bối cảnh Tổng thống thứ 45 của Mỹ tiếp tục nỗ lực pháp lý để làm rõ kết quả bầu cử.