Toàn cảnh VNews

Lạng Sơn đón công nhân từ Bắc Giang về địa phương

11/06/2021, 22:54

Trong hai ngày 10-11/6, tỉnh Lạng Sơn tổ chức đón khoảng 1.000 công dân, người lao động có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn đang làm việc tại các vùng dịch của tỉnh Bắc Giang trở về địa phương

banner