f
Tự động phát sau

Lễ Tạ ơn đắt đỏ ở nước Mỹ

14-11-2021, 08:10

Lễ Tạ ơn ở Mỹ sắp đến gần, song lạm phát tăng nhanh dự kiến sẽ làm ảnh hưởng đến hầu bao của người dân. Điều này khiến ước Mỹ đối mặt với Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất trong nhiều năm.