Toàn cảnh VNews

Lên kịch bản ứng phó theo từng cấp học

28/02/2021, 08:39

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 thì thời gian 3 tuần dự phòng của năm học đã sử dụng hết, hiện nhiều trường vẫn tiếp tục duy trì học trực tuyến. Trong khi tình hình dịch từ giờ đến cuối năm học vẫn khó đoán định. Vì thế, xây dựng kịch bản dự phòng ứng phó cho các tình huống diễn biến dịch là chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo với các trường và địa phương.