Toàn cảnh VNews

Lên phương án thi và bảo vệ khóa luận online

16/05/2021, 08:05

Phải dừng đến trường do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lại trùng với thời điểm thi học kỳ và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đã gây không ít lo lắng cho sinh viên. Để sinh viên nhất là các em năm cuối không bị chậm tiến độ cấp bằng thì nhiều trường đã lên phương án sẵn sàng cho tổ chức thi tốt nghiệp và bảo khóa luận bằng hình thức trực tuyến.

banner