Toàn cảnh VNews

LHQ miễn trừng phạt viện trợ cho Triều Tiên

22/10/2020, 17:03

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới đã được một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) miễn lệnh trừng phạt đối với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Lệnh miễn trừ này có hiệu lực tới ngày 14/10 năm sau và có thể được xem xét kéo dài trong trường hợp ngoại lệ.