Toàn cảnh VNews

Lỗ hổng trong công tác đảm bảo an toàn nguồn nước

21/11/2020, 07:21

Hàng triệu người dân Thủ đô vẫn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Trong số đó, chủ yếu rơi vào khu vực người dân sử dụng nguồn nước giếng khoan (nước ngầm). Điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng chất lượng nguồn nước ngầm hiện nay đang suy giảm về chất lượng và cả số lượng.