Toàn cảnh VNews

Loại đề xuất của địa phương trong quy hoạch sân bay

13/05/2021, 20:25

Cục Hàng không đề xuất tới năm 2050 chỉ bổ sung thêm 1 sân bay mới so với các sân bay đã có trong quy hoạch cũ, bất chấp việc nhiều địa phương đề xuất đưa vào quy hoạch hàng loạt sân bay mới.

banner