Toàn cảnh VNews

Long An bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

22/06/2021, 09:51

Ngày 21/6, HĐND tỉnh Long An tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy HĐND và UBND nhiệm kfy mới.

banner