Toàn cảnh VNews

Lòng nhân ái lan tỏa ở Bình Phước hướng về bà con miền Trung

25/10/2020, 20:09

Trong những ngày qua, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở tỉnh Bình Phước cùng cả nước đều đang chung tay, góp sức cùng “khúc ruột” miền Trung vượt qua bão, lũ, vượt qua khó khăn trước mắt. Qua lời kêu gọi ủng hộ từ chính quyền địa phương, những hình ảnh bảo lũ đang ảnh hương nghiêm trọng đến đời sống, tính mạng của nhân dân miền Trung, người dân đã tự nguyện đóng góp nhiều nhu yếu phẩm để góp sức cho bà con vùng lũ, bão.