Toàn cảnh VNews

Lớp học xóa mù chữ cho những “học sinh cá biệt”

19/11/2020, 08:02

Tại Gia Lai, có một lớp học hết sức đặc biệt giành cho các đối tượng cũng hết sức đặc biệt: các phạm nhân mù chữ. Nhờ lớp học này, hàng nghìn phạm nhân đã biết chữ, biết làm phép tính cơ bản, đồng thời nhen nhóm ý chí hoàn lương cho những phận đời lầm lỡ.