Toàn cảnh VNews

Mai nở sớm nhà vườn tại TP Hồ Chí Minh lo thất thu

13/01/2021, 21:21

òn khoảng 1 tháng nữa mới đến tết nguyên đán, nhưng nhiều vườn mai của nhà vườn tại TP Hồ Chí Minh hoa đã bung nở sớm, khiến người trồng mai lo lắng vụ mùa bị thất thu.