Toàn cảnh VNews

Miễn dịch cộng đồng: Mục tiêu rượt đuổi

11/06/2021, 09:00

Đạt miễn dịch cộng đồng là mục tiêu quan trọng nhất để chấm dứt một đại dịch. Song với COVID-19, mục tiêu này đang liên tục "di động", phải rượt đuổi vì các biến thể mới liên tục xuất hiện và tâm lý ngại vaccine gia tăng.

banner