Toàn cảnh VNews

Mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam

07/05/2021, 07:33

Cách đây 67 năm, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”, là một sự kiện mang tầm vóc vĩ đại và bài học lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 đã đập tan một mắt xích quan trọng trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu cho sự sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi oanh liệt của chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu đỉnh cao phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

banner