Toàn cảnh VNews

Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn

18/04/2021, 14:46

Sáng nay, tại Bắc Giang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của việc đọc sách; đồng thời xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong hội viên, thanh niên.

banner