Toàn cảnh VNews

Nam Đại Dương - “Đại dương thứ 5” của Trái Đất

10/06/2021, 22:09

Tổ chức National Geographic Society vừa chính thức công nhận đại dương thứ 5 mang tên "Nam Đại Dương" (Southern Ocean).

banner