Toàn cảnh VNews

Nâng cao chất lượng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

06/04/2021, 22:09

Chiều 06/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với một số Bộ về vấn đề giảng dạy chương trình văn hóa giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

banner