Toàn cảnh VNews

Nâng cao hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới

12/03/2021, 17:22

Ngày 12/3, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị “Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục”. Tham dự trực tuyến có 50 Hiệu trưởng các trường cao đẳng trên cả nước cùng các chuyên gia quốc tế.

banner