Toàn cảnh VNews

Nâng cao hiệu quả kinh tế từ giống táo mới tại Ninh Thuận

11/08/2020, 07:18

Nhằm nâng cao giá trị kinh tế của cây táo, đồng thời giúp tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm táo tươi trên thị trường, thời gian qua Viện nghiên cứu Bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố, thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu chọn tạo thành công giống táo Bom TN 05 với nhiều ưu điểm vượt trội; bước đầu chuyển giao cho các hộ dân trồng thử nghiệm mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra triển vọng mới cho người trồng táo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và khu vực Nam Trung bộ.