Toàn cảnh VNews

Nga bắt đầu tập trận Kavkaz-2020

21/09/2020, 18:21

Quân đội Nga và một số nước đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2020 với sự tham gia của hơn 80.000 người thuộc lực lượng chiến đấu, lực lượng hầu cần và lực lượng bảo đảm kỹ thuật.