Toàn cảnh VNews

Nga phản ứng trước đề xuất của Mỹ về New START

21/09/2020, 19:51

Ngày 21/9, Nga đã gọi những tuyên bố của Mỹ liên quan tới việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) là mang tính đe dọa. Phản ứng được đưa ra sau khi phía Mỹ tuyên bố đã trao cho Moskva "những điều kiện mới" để gia hạn hiệp ước này.