Toàn cảnh VNews

Ngăn chặn thủ đoạn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế

27/02/2021, 18:21

Tổng cục Thuế mới phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số công ty có hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế Giá trị gia tăng (VAT) của Nhà nước với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

banner