Toàn cảnh VNews

Ngày hội sách 2021

16/04/2021, 20:13

Chào mừng ngày sách và văn hóa đoc Việt Nam 21/4, thư viện quốc gia Việt Nam đã tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2021 với chuỗi các hoạt động khuyến đọc dành cho đông đảo công chúng. Chủ đề của Ngày hội sách năm nay là “Sách – sứ mệnh phát triển văn hóa đọc” với ý nghĩa tôn vinh các tác giả, tác phẩm, và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sách trong việc xây dựng một xã hội tri thức.

banner