Toàn cảnh VNews

Ngày trở về, muôn vàn xót thương…

17/10/2020, 12:25

Niềm hy vọng của Đoàn công tác gồm 21 người do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man chỉ huy lên đường ứng cứu công nhân thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn là có thể tìm thấy những người đang bị vùi lấp, những công nhân mắc kẹt bởi mưa lũ, thiên tai. Hy vọng mang phép màu đến với đồng bào, thế nhưng, phép màu lại không đến với chính họ. 13 trong số 21 người gặp nạn, mất liên lạc trong khi làm nhiệm vụ… và chỉ 3 ngày sau đó, ngày 15/10, đồng đội lại đưa thi thể của chính họ trở về. Thật không ngờ, ngày trở về lại muôn vàn xót thương…