Toàn cảnh VNews

Nghệ An yêu cầu tháo dỡ Chùa xây dựng trái phép

26/05/2020, 13:22

Cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm bị xử phạt hành chính vì  đã xây dựng trái phép, xâm lấn trên đất Di tích lịch sử - kiến trúc, nghệ thuật quốc gia đền Hữu.

banner