Toàn cảnh VNews

Nghịch lý nhiều ngành khát nhân lực nhưng khó tuyển sinh

07/04/2021, 18:24

Nhiều ngành nghề như y tế công cộng, khoa học tự nhiên, Nông lâm nghiệp và thủy sản hay môi trường, tuy rất khát nhân lực nhưng lại rất khó tuyển sinh. Thậm chí, nhiều trường đã phải đóng cửa ngành đó do không có người học.

banner