Toàn cảnh VNews

Nghiêm ngặt quy trình sửa mặt cầu Thăng Long

12/10/2020, 21:22

Sau gần 2 tháng thực hiện việc cào bóc và vệ sinh xong mặt cầu, đến nay các đơn vị thi công đã tiến hành được 6/36 phân đoạn. Việc gắn đinh neo vào bản thép mặt cầu để trải lưới thép đã hoàn tất. Đây là những bước can thiệp đầu tiên để đảm bảo cho mặt cầu Thăng Long liên kết, ổn định để đổ lớp bê tông siêu tính năng với quy trình nghiêm ngặt được giám sát chặt chẽ của tư vấn giám sát để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án khi đưa vào khai thác.