Toàn cảnh VNews

Ngư dân gặp khó sau dịch bệnh COVID-19

21/11/2020, 08:06

Sau khi khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 2 kết thúc, nhiều ngư dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang gặp khó khăn do sản phẩm đánh bắt thủy sản không xuất khẩu được nên thu nhập giảm nhiều, chỉ bằng 1/3 so với những năm trước đây.