Người bạn Mỹ luôn sát cánh với nhân dân Việt Nam

16-02-2024, 11:37

Suốt hơn nửa thế kỷ qua, đồng chí Merle Evelyn Ratner là người bạn thân thiết với tình yêu trọn vẹn dành cho Việt Nam.

Xem thêm