Toàn cảnh VNews

Người dân Cư Mgar hướng về Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021, 11:25

Hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Cư Mgar, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk đã tự nguyện góp công, góp sức làm hơn 7km “đường cờ” để chào mừng Đại hội. Đây cũng là con đường thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sự quan tâm của người dân trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.