Toàn cảnh VNews

Người dân địa phương nào sẽ phải cách ly khi đến TP.HCM?

02/05/2021, 20:41

Những người từ các địa phươngcó dịch trong vòng 14 ngày rời địa phương đến TP Hồ Chí Minh phải cách ly, xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

banner