Toàn cảnh VNews

Người dân mất sinh kế vì thủy điện.

14/10/2020, 11:23

Được định hướng là phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế lâu dài vững chắc cho người dân thế nhưng giờ đây người dân xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai lại đang lâm vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng lan” khi mà 9 dự án thủy điện đang bao vây và đe dọa cuộc sống, sự an toàn của họ. Các công ty thực hiện dự án thủy điện đã tự ý lấy đất, không thông qua phương án đền bù giải phóng mặt bằng với người dân, đẩy người dân vào đường cùng.