Toàn cảnh VNews

Người dân Ninh Thuận thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn

04/06/2020, 01:33

Tình trạng thiếu nước sạch kéo dài làm đảo lộn cuộc sống của các hộ dân vùng nắng hạn Ninh Thuận, với những hộ dân khu vực duyên hải, cuộc sống càng khó khăn hơn khi phải sống chung với cả hạn hán và xâm nhập mặn.